En lidt anderledes træning foregik i Bowlinghallen, samtidig med at de unge bowlede holdt Rebecca sammen med formanden møde om hvilken træning og hvornår og især stævneaktiviteten blev fremlagt, og så håber vi at se alle de unge til stævner i løbet af sommeren. Det er nu sjovere at overvære stævner når der er mange af klubbens atleter deltager

Under billederne er referatet fra aftenes møde

   

Forældremøde d. 22/03-2023.

Træningstider til udendørssæsonen.

Alle træningerne foregår på Ballerup atletik stadion.

7-11 år.

Mandag: kl.17:00-18:30.

Onsdag: Kl. 17:00-18:30.


12-15 år.

Mandag: Kl.17:00-18:30.

Onsdag: Kl. 17:00-18:30. Styrke (14+).

Onsdag: Kl.18:30-20:00. Kast (Eva + Emilia).

Torsdag: Kl. 17:00-18:30.

Holdopdeling:

Fra starten af udendørssæsonen vil holdet blive delt op i to træningsgrupper. Dette

gøres på baggrund af, at der er stor forskel på, hvilken type træning atleterne skal

have pga. deres alder.

7-11 års gruppen:

Hovedtræner: Rebecca.

Hjælpetrænere: Victor, Frederikke, Signe, Sarah og Filip.

I denne gruppe vil vi have fokus på sjov og leg samtidig med, at de vil prøve de

forskellige atletikdiscipliner. Holdet har fået tilknyttet nye super gode trænere, som

er sat ind i klubbens trænerpolitik, som der er lagt stor vægt på, for at øge

træningskvaliteten og den generelle trivsel på holdet.

12-15 års gruppen:

Hovedtræner: Kasper.


Hjælpetrænere: Hafid, Torbjørn og Maciej.

Gruppen vil få en mere seriøs træning med fokus på disciplintræning og sjov. Der vil

fortsat være styrketræning til atleterne som er 14+. Der vil være øget fokus på

discipliner. Vi har arbejdet i en længere periode på at kunne oprette dette adskilte

hold, så de ældre atleter, har muligheden for mere teknisk træning. Der vil komme

et møde specifikt til denne gruppe med de nye trænere, hvor træninger og stævner

mm. Vil blive uddybet.

Stævner frem til sommerferien:

Hvad kan vi gøre for, at flere vil deltage til stævner?

- Når trænerne reklamerer for forskellige stævner, så gå lidt i dybden med,

hvad et stævne går ud på, og snak med børnene omkring, hvilke øvelser de

skal deltage i.

- Undersøg muligheden for mini holdstævner med få andre klubber på

træningsaftner.

- Motiver børnene op til stævnerne og snak om, at nu træner vi op til stævnet

og få mange afsted til stævnerne, så det også et socialt aspekt.

- Præmier til de børn som deltager til stævner som en motivationsfaktor. Dette

kan fx være et diplom, som trænerne laver og uddeler efter stævnet.

- Vi skal afholde flere små stævner i klubben på træningsaftner, så børnene kan

prøve små stævner.

Glostrup Games – 29. april.

Tårnby Games – 6-7. maj.

Herlev stafetten – 24. maj. I stedet for træning (onsdag).

Sommerferiestævne (Ballerup) – 21. juni. I stedet for træning (onsdag).

Ballerup atletik afholder hjælperkursus, så man er bedre rustet til at være hjælper til

stævner, som vi afholder i Ballerup Atletik Klub. D. 27. april.

Kommunikation:

Ved stævner eller anden information om arrangementer vil der fra trænernes side

af, blive sendt information ud til forældre på mail.

- Alle informationer på mail, hvis dette er muligt og Facebook.

- Undersøg muligheder omkring informationer via klubmodul.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram