Her er link. 

httpspixabay.co.png

Her er link til Vedtægter: Om BAK (ballerup-ak.dk)


 Skovlunde: 04.02.2023

Kære medlemmer af/I klubben.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling. 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023

Sted: torsdag den 16.03.2023 kl. 19:30 i klubhuset.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:  

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Kontrol af fuldmagter.
  3. Bestyrelsen aflægger beretning. 
  4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab. 
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
  6. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse:

1. Formand (ulige år). Jesper (villig til valg)
 2. Næstformand (lige år) Dorthe Jespersen (på valg)
 3. Kasserer (lige år). Ulrich Engmark (ikke på valg)

4. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer Emil Jespersen (på valg, villig til genvalg))

     Uffe Jensen (på valg, villig til genvalg)) Mette Grubert (på valg villig til genvalg)

5. Valg af op til 4 bestyrelsessuppleanter. Otto Skytte Christensen (på
valg, villig til genvalg)) Jan Foltmar (på valg, villig til genvalg), Mette Marie

    Jensen (på valg, ikke villig til genvalg)

 

 

8.      Valg af to revisorer “uvildige, ikke udvalgsmedlemmer. Mona Nielsen, Søren Jensen

9.      Valg af en revisorsuppleant.?

10.    Eventuelt.

NB. Ifølge vedtægter skal der indgives ændringsforslag senest en måned før mødet og det vil dette tilfælde sige den 16. februar.

PÅ Bestyrelsen vegne 

Ulrich EngmarkHold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram